ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Η ΔΕΥΑ Σπάρτης τον Ιανουάριο του 2023 κατέθεσε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόταση με τίτλο, «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ».

 

Η Δημοτική Αρχή και η Διοίκηση της ΔΕΥΑΣ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι την Τρίτη 25 Απριλίου 2023, το έργο έλαβε τις σχετικές εγκρίσεις από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΣΠΑ κ. Γιώργο Ζερβό και η πρόταση εντάχθηκε προς χρηματοδότηση.

 

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 6.134.366 € αφορά στην αντικατάσταση όλων των συμβατικών υδρομετρητών στις Δημοτικές Ενότητες Μυστρά, Οινούντος, Φάριδος, Πελλάνας, Θεραπνών  και Καρυών του Δήμου Σπάρτης με ψηφιακούς υδρομετρητές, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν την απόλυτη διαχειριστική επάρκεια στον έλεγχο του δικτύου ύδρευσης.

 

Ειδικότερα, η τεχνική μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σπάρτης, και η οποία εγκρίθηκε στο σύνολό της περιλαμβάνει:

1) Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συνολικά 12.870 τοπικών σταθμών ελέγχου κατανάλωσης για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων όπως κατανάλωση, ένδειξη διαρροής, θραύσης, διακοπής νερού και κακόβουλων ενεργειών . Μέσω των σταθμών αυτών θα μειωθεί δραστικά το μη τιμολογούμενο νερό σχετιζόμενο με την υποεγγραφή του υφιστάμενου παλαιωμένου μετρητικού συστήματος ενώ θα εντοπίζονται οι θραύσεις και οι διαρροές άμεσα και με πλήρη ακρίβεια.

 

2) Προμήθεια φορητών σταθμών ελέγχου για τον προγραμματισμό των ηλεκτρονικών υδρομετρητών, τον έλεγχο και τον σημειακό εντοπισμό των διαρροών στο δίκτυο αποτελούμενο από φορητές διατάξεις προγραμματισμού ηλεκτρονικών υδρομετρητών, φορητή διάταξη επισκόπησης δικτύων και φορητό μετρητή παροχής

 

3) Επέκταση και αναβάθμιση του υφιστάμενου Κεντρικού Σταθμού ελέγχου όπου θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες και προσθήκες εξοπλισμού καθώς και λογισμικού για την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος τηλεχειρισμού.

 

4) Εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στις νέες λειτουργίες.

 

«Οι ανησυχίες για τη σταθερή μείωση της διαθεσιμότητας πόσιμου νερού, η προβλεπόμενη  επερχόμενη μείωση των βροχοπτώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 40% έως το 2030, καθώς και η ανεπαρκής σε πολλές περιπτώσεις ορθή διαχείριση του νερού, συνθέτουν τους βασικότερους παράγοντες που μας ωθούν να πάμε τη διαχείριση νερού ένα ακόμα βήμα μπροστά προς όφελος όλων των δημοτών μας», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Σπάρτης Πέτρος Δούκας ενώ συνεχάρη τον Διευθυντή της ΔΕΥΑΣ κ. Ηλία Τρακάκη, την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΣ  και όλους όσους εργάστηκαν για την επίτευξη της παραπάνω εξέλιξης.

 

Η Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κα Δεδεδήμου τονίζοντας την μεγάλη σημασία του έργου ευχαρίστησε τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΣ για τις ενέργειές της προκειμένου να υποβληθεί η σχετική πρόταση έγκαιρα καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συνεργασία τους. Άμεσα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες δημοπράτησης του έργου.

 

Ο κ. Τρακάκης δήλωσε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο που θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του λειτουργικού κόστους της ΔΕΥΑΣ καθώς και την αξιοπιστία του συστήματος καταγραφή και ελέγχου των ενδείξεων κατανάλωσης νερού.

Οφείλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου για την εξαίρετη δουλειά καθώς την Πρόεδρο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ για την άψογη συνεργασία που είχαμε προκειμένου να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες ένταξης του έργου.

 Εκ της ΔΕΥΑΣ