"ΕΞΥΠΝΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ"

 

Υποβλήθηκε από την ΔΕΥΑΣ στις 18/01/2023 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόταση με τίτλο : " ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ".

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 6.134.366 € και αφορά την αντικατάσταση όλων των υδρομέτρων των πρώην Δήμων (Δ.Ε. Μυστρά, Δ.Ε. Οινούντος, Δ.Ε. Φάριδος, .Δ.Ε. Πελλάνας, Δ.Ε. Θεραπνών, Δ.Ε. Καρυών) με ψηφιακούς υδρομετρητές (έξυπνα υδρόμετρα), τα οποία θα εξασφαλίσουν την απόλυτη διαχειριστική επάρκεια στον έλεγχο του δικτύου ύδρευσης.

 

Εκ της ΔΕΥΑΣ