Επικοινωνία

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2731025331 & 2731022989 – Φαξ: 2731028284

       Τεχνική Υπηρεσία: 2731023366 & 2731021976 – Φαξ: 2731021976

       Χημείο: 2731022590

       Βιολογικός: 2731021988

Γκορτσολόγου 60, Σπάρτη Λακωνίας Τ.Κ. 23100