ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ (18-06-2022)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ