ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΥΣΤΡΑ (ΝΥΧΤΑ 18-19/6/2022)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΥΣΤΡΑ (ΝΥΧΤΑ 18-19/6/2022)