ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΚ ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ (16/06/2022)

Πλύσιμο δρόμων και καθαρισμός ομβρίων μετά από καταιγίδα στην Τ.Κ. Λογγάστρας