ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 330.000,00€ πλέον (24%Φ.Π.Α), συνολικού μήκους 4.230 μ.

Το έργο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης.

  • «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΤΡΥΠΗΣ» με συνολικό προϋπολογισμό 2.000.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ), συνολικού μήκους 10.915 μ.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

  • «Αντικατάσταση, Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Αγ. Ειρήνης», με συνολικό προϋπολογισμό 345.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ), συνολικού μήκους 4.360 μ.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

  • «Έργα συλλογής και διάθεσης ομβρίων υδάτων στο Δήμο Σπάρτης» με συνολικό προϋπολογισμό 2.000.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ), συνολικού μήκους 2.631 μ.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

 «Επέκταση υπαρχόντων συστημάτων παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου διαρροών και υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στη Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών» με συνολικό προϋπολογισμό 913.2000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και περιλαμβάνει 18 σταθμούς ελέγχου.

Η δημοπρασία βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης των προσφορών.

  • «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΥΣΤΡΑ», με συνολικό προϋπολογισμό 575.000,00€ πλέον (24%Φ.Π.Α), συνολικού μήκους 7.780 μ.

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε πρόσφατα και αναμένεται η έναρξη εργασιών.