Αγαπητέ καταναλωτή,

Προσπαθώντας να βελτιώνουμε διαρκώς το επίπεδο εξυπηρέτησης αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών που σας παρέχουµε στον τομέα του πόσιμου νερού θα θέλαμε να µας βοηθήσετε συμπληρώνοντας ανώνυμα το παρακάτω ερωτηματολόγιο.