Ιδρυτική απόφαση

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε όλα τα επίσημα έγγραφα δημοσιευμένα και στην εφημερίδα της κυβερνήσεως που αφορούν την ίδρυση καθώς και τυχών τροποποιήσεις της ΔΕΥΑΣ