Καθαρισμός φρεατίων – εσχαρών ομβρίων υδάτων

Ολοκληρώνεται ο καθαρισμός των φρεατίων – εσχαρών των ομβρίων υδάτων.

Εφιστάται η προσοχή των Δημοτών για αποφυγή ρήψης παντός αντικειμένου επί των δρόμων και των πεζοδρομίων διότι εγκυμονεί κινδύνους έμφραξης των εσχάρων – φρεατίων απορροής των υδάτων βροχής με συνέπεια πλημμυρών σε ιδιοκτησίες.

Είναι και θέμα πολιτισμού και προσωπικής ευθύνης να ειδοποιήσουμε την ΔΕΥΑΣ  ή το Δήμο για ανάταξη τέτοιων επικίνδυνων φαινομένων    . Θα λέγαμε πως μπροστά στο σπίτι μας που είναι η σχάρα με σκουπίδια, δεν είναι δύσκολο ούτε μεμπτό να το καθαρίσουμε . Μας τιμά μια τέτοια πράξη.

Σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας δόθηκε εντολή στο προσωπικό καθαριότητας του Δήμου να ελέγχουν καθημερινά το θέμα.