ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σπάρτης είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που λειτουργεί με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής υδροδότησης του Δήμου μας, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των περιορισμένων υδατικών πόρων, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος με την αποτελεσματική λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης, των αντλιοστασίων και την Ε.Ε.Λ. Εκπονεί μελέτες, κατασκευάζει, επισκευάζει, επεκτείνει και συντηρεί τα δίκτυα ύδρευσης, τις γεωτρήσεις, τις δεξαμενές και τα αντλιοστάσια ολόκληρου του Δήμου μας, με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους καταναλωτές της. Έχει σε εξέλιξη α) την ολοκλήρωση της κατασκευής νέου υδραγωγείου Σπάρτης από πηγές Τρύπης προϋπολογισμού 937.403,47 € β) την εργολαβία τηλεμετρίας και τοποθέτησης έξυπνων υδρομετρητών σε όλο το Δήμο προϋπολ. 7.200.000 € και γ) την Αναβάθμιση – Επέκταση και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Σπάρτης προϋπολογισμού 6.200.000 €. Ελέγχει την ποιότητα του νερού με σύγχρονα μέσα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διαπιστευμένο εργαστήριο ποιότητας και ελέγχου της Επιχείρησης. Διαθέτει και συντηρεί εκτεταμένο και συνεχώς επεκτεινόμενο δίκτυο αποχέτευσης, αντλιοστάσια αποχέτευσης, καθώς και την μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού. Στην προσπάθεια μας για συνεχή εξέλιξη και παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, θεωρούμε απαραίτητη τη στήριξη των καταναλωτών μας μέσω της ορθής διαχείρισης του νερού και την αποφυγή άσκοπων και υπερβολικών καταναλώσεων. Το νερό είναι πολύτιμο και η προστασία του είναι υποχρέωση όλων μας!

ΜΗΝΥΜΑ ΗΛΙΑ ΤΡΑΚΑΚΗ

Διευθυντή Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης – Οικονομολόγου
Αγαπητοί συμπολίτες – πελάτες μας. Η ανάγκη για την διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού σήμερα γίνεται πιο επιτακτική από κάθε άλλη φορά. Οι κίνδυνοι μόλυνσης των νερών (υπογείων ή επιφανειακών) από τις ανθρώπινες δραστηριότητες (που τις περισσότερες φορές είναι ανεξέλεγκτες) μεγαλώνουν συνεχώς και οι επιστήμονες μιλούν για την πρόκληση – πρόβλημα του 21ου αιώνα, που διαφαίνεται να είναι η διατήρηση σε ικανοποιητικό επίπεδο των υπαλλήλων για ανθρώπινη χρήση υδάτινων αποθεμάτων. Επίσης αυξάνεται η ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε. Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στην προσπάθειά της να συμβάλει στην ικανοποίηση των ανωτέρω βασικών αναγκών, προγραμμάτισε και υλοποιεί μια σειρά σύνθετων έργων με σκοπό: 1. τη διασφάλιση της ποιότητας και των απαραίτητων ποσοτήτων του πόσιμου νερού. 2. την ορθολογιστική διαχείριση των υφισταμένων υδάτινων πόρων. 3. την προστασία του υπεδάφους με την κατασκευή σύγχρονων δικτύων ακαθάρτων και την κατάργηση των υπαρχόντων απορροφητικών βόθρων. 4. την βιολογική επεξεργασία των λυμάτων της περιοχής για την προστασία του περιβάλλοντος και του ποταμού Ευρώτα. Σήμερα εσείς, ο Δημότης Σπάρτης – πελάτης μας, συμβάλλετε συνεχώς μέσα από τους λογαριασμούς του νερού, στην υλοποίηση όλων των έργων που εκτελεί η ΔΕΥΑΣ είτε με ιδίους πόρους είτε συγχρηματοδοτούμενα. Θα θέλαμε μέσα από τη στήλη να σας ευχαριστήσουμε για την συμβολή σας στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος, καθώς για την ανεκτική σας στάση απέναντι στις ταλαιπωρίες, που επιφέρουν οι κατασκευές των έργων (κυκλοφορικά προβλήματα – σκόνη – λάσπη – θόρυβος).