ΛΕΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ. ΚΑΡΥΩΝ

Παρακαλούμε οι κάτοικοι της Τ.Κ. Καρυών να κάνουν λελογισμένη χρήση νερού προκειμένου να αντιμετωπισθεί όσο το δυνατόν το πρόβλημα έλλειψης νερού στην Τοπική Κοινότητα. Πιθανόν να γίνεται διακοπή νερού ιδίως τις νυχτερινές ώρες προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της ομαλής υδροδότησης.