ΛΕΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

 

Λόγω των παρατεταμένου καύσωνα αλλά και γενικά της θερινής περιόδου η  Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης εφιστά την προσοχή προς όλους τους συμπολίτες – καταναλωτές να κάνουν λελογισμένη χρήση νερού και να αποφεύγουν την άσκοπη κατανάλωση.

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΣ είναι σε επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τα όποια προβλήματα παρουσιαστούν όμως και οι  συμπολίτες – καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί  στην κατανάλωση νερού.