Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης – Genesis

 

Για να καταχωρήσετε μία νέα Αίτηση :

 1. Από το υπό-μενού “Αιτήσεις” (στα αριστερά), επιλέξτε “Οι αιτήσεις μου“.
 2. Στην οθόνη πιστοποίησης του TaxisNet, που θα εμφανιστεί, εισάγετε τους κωδικούς σας στο TaxisNet.
 3. Αμέσως μετά την πιστοποίησή σας, ζητήστε να εμφανιστούν οι Αιτήσεις που βρίσκονται στο στάδιο “ΥΠΟΒΟΛΗ”.
 4. Από τη “γραμμή εργαλείων” (επάνω-δεξιά), κάντε κλικ στο κουμπί “Εισαγωγή“.

► Για να δείτε τις Αιτήσεις σας :

 1. Από το υπό-μενού “Αιτήσεις” (στα αριστερά), επιλέξτε “Οι αιτήσεις μου“.
 2. Στην οθόνη πιστοποίησης του TaxisNet, που θα εμφανιστεί, εισάγετε τους κωδικούς σας στο TaxisNet.
 3. Αμέσως μετά την πιστοποίησή σας, μπορείτε να εμφανίσετε όλες τις αιτήσεις (επιλέγοντας “Όλα“), τις αιτήσεις που βρίσκονται στο στάδιο της Υποβολής (επιλέγοντας “ΥΠΟΒΟΛΗ“), τις αιτήσεις που βρίσκονται στο στάδιο της Επεξεργασίας (επιλέγοντας “ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ“) ή τις αιτήσεις που έχουν διεκπεραιωθεί (επιλέγοντας “ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ“).

  Παρατηρήσεις

  • Στο στάδιο “ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ” ανήκουν και οι αιτήσεις που έχουν απορριφθεί.

► Για να ανοίξετε μία Αίτηση σε κατάσταση επεξεργασίας (ή, απλά, προβολής) :

 1. Εμφανίστε τη λίστα των Αιτήσεων σας, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
 2. Από τη λίστα των Αιτήσεων, επιλέξτε τη γραμμή της επιθυμητής Αίτησης.
 3. Από τη “γραμμή εργαλείων” (επάνω-δεξιά), κάντε κλικ στο κουμπί “Επεξεργασία“.

► Για να εκτυπώσετε μία Αίτηση που έχει υποβληθεί οριστικά :

 1. Ανοίξτε την Αίτηση, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
 2. Από τη “γραμμή εργαλείων” (επάνω-δεξιά), κάντε κλικ στο κουμπί “Εκτύπωση“.

► Για να “παραλάβετε” ένα παραδοτέο έντυπο, από μία διεκπεραιωμένη αίτηση :

 1. Ανοίξτε την Αίτηση, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
 2. Μεταβείτε στην καρτέλα “Παραδοτέα Έντυπα”.
 3. Από τη λίστα των παραδοτέων, επιλέξτε τη γραμμή του επιθυμητού εντύπου.
 4. Από τη “γραμμή εργαλείων”, κάντε κλικ στο κουμπί “Έντυπο“.

ΓΦΓΦΓΦ