ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΥΣΤΡΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΥΣΤΡΑ», προϋπολογισμός μελέτης 575.000,00 €. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 30-08-2019 και η σύμβαση υπογράφηκε την 16-10-2020 με ποσό σύμβασης 308.643,14 €.

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ Ι» μέσω επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου ως εξής : κατά 75% από πόρους της ΕΥΡΩΡΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ.

Στόχος της μελέτης ήταν η αντιμετώπιση των προβλημάτων ύδρευσης της Τ.Κ Μυστρά, μέσω μιας σειράς επεμβάσεων που αποσκοπούσαν κατά σειρά προτεραιότητας στα ακόλουθα:

  • Αξιοποίηση της νέας δεξαμενής νερού που είναι σημαντικά μεγαλύτερη σε χωρητικότητα και σε υψόμετρο και μπορεί να υδροδοτήσει πλήρως τον οικισμό μέχρι τον Αρχ. Χώρο, με παράλληλα κατάργηση της υφιστάμενης.
  • Καλλίτερη αξιοποίηση των νερών της πηγής Νεροκαρυά με την κατασκευή κλειστού αγωγού μεταφοράς του νερού σε αντικατάσταση του παλαιού αγωγού και ανοικτού καναλιού και καθοδήγηση του νερού προς τη νέα δεξαμενή.
  • Κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς νερού από τη γεώτρηση προς τη νέα δεξαμενή και ενίσχυση του αντλητικού της γεώτρησης.
  • Κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού του δικτύου Ύδρευσης Μυστρά από τη νέα προς την παλαιά δεξαμενή με κατάλληλο έλεγχο των πιέσεων σε ενδιάμεσες θέσεις και σύστημα τηλελέγχου στη νέα δεξαμενή.
  • Κατασκευή νέου χωριστού τροφοδοτικού αγωγού του δικτύου Ύδρευσης Παλαιολογίου από τη νέα δεξαμενή μέχρι το δρόμο προς Παλαιολόγιο με κατάλληλο έλεγχο των πιέσεων σε ενδιάμεσες θέσεις.
  • Υδραυλικός έλεγχος του νέου υδραγωγείου, (παροχές, πιέσεις, ταχύτητες ροής, γραμμικές απώλειες, κλπ), κάτω από διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας (χειμερινές συνθήκες, θερινή αιχμή με χρονικό ορίζοντα 40-ετίας, κλπ).

Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών του υδραγωγείου ανέρχεται σε 8.911 μ, που περιλαμβάνει τον αγωγό από την πηγή προς τη νέα δεξαμενή, τον αγωγό από τη γεώτρηση προς τη νέα δεξαμενή, τον τροφοδοτικό αγωγό από τη νέα δεξαμενή προς το Παλαιολόγιο, τον τροφοδοτικό αγωγό προς το δίκτυο του Μυστρά και τον συνδετήριο αγωγό προς τον Αρχαιολογικό Χώρο Μυστρά.

Το έργο ολοκληρώθηκε και έχει παραδοθεί προς χρήση.

Να σημειώσουμε ότι η ολοκλήρωση των έργων ύδρευσης βελτιώνει γενικά τις υποδομές της περιοχής, προσφέρεται υγιεινό νερό ελεγμένο κάθε στιγμή στιγμή, κατάλληλο για ανθρώπινη χρήση. Οι υποδομές όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αυξήσουν την ποσότητα του νερού και την επάρκεια αυτού. Αν υπάρχει νερό θα μεταφερθεί με σωστό και ασφαλή τρόπο στην βρύση του καθενός, αν δεν υπάρχει….

Γενικά αναφερόμενοι στους συμπολίτες μας, σε όλο το Δήμο Σπάρτης, είναι σημαντικό εξίσου, ο καθένας μας και όλοι μαζί να προσέξουμε, ειδικά φέτος που οι βροχές και τα χιόνια ήταν ιδιαίτερα μειωμένα, την χρήση που πρέπει να είναι ορθή και λελογισμένη. ΟΧΙ ΑΣΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗ!!! ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ!!! ΟΧΙ ΠΟΤΙΣΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ!!!! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ….

ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΣ