Παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών στην ΔΕΥΑ Σπάρτης

Εκ  της ΔΕΥΑΣ ανακοινώνεται ότι οι καταναλωτές μπορούν ρυθμίσουν τις βεβαιωμένες οφειλές τους μέχρι 29.11.2019 (μέχρι 100 δόσεις), ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την ΔΕΥΑΣ  σύμφωνα με το άρθρο 6 (ΦΕΚ 145 Α΄).