Πιθανή διακοπή νερού

Λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών αναβάθμισης στο δίκτυο YΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΑΔΜΗΕ) αύριο 9 Σεπτεμβρίου 2020 θα υπάρχει πιθανή μείωση της πίεσης νερού ή και γενική  διακοπή στις  παρακάτω περιοχές: Δυτικό τμήμα Αγ.Ιωάννης, Αναβρυτή, Παρόρι, Μυστρά, Πικουλιάνικα, Βλαχοχώρι, Σταυρός , Τρύπη  

Εκ της ΔΕΥΑΣ