ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΝ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΝΕΡΟΥ

Εκ της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., ανακοινώνεται ότι στην Τ.Κ. Καρυών λόγω έλλειψης νερού θα γίνεται διακοπή υδροδότησης από τις 12:00 έως τις 20:00  και από τις 00:00 έως 08:00 από σήμερα Τετάρτη 24/08/2022 μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της υδροδότησης.

Παράλληλα με τις άλλες ενέργειες η Δ.Ε.Υ.Α.Σ., έχει προβεί για την μεταφορά νερού από όμορη Τ.Κ..

 

Εκ της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.