Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών στο υπ αριθμ ΜΕ 132780 βυτιοφόρο αποφρακτικό όχημα της υπηρεσίας