ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες προμήθειας και τοποθέτησης μεμβράνης στεγανοποίησης στην δεξαμενή Τ.Κ. Ανωγείων

ΦΩΤ. πριν και μετά