ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Η  Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης  ενδιαφέρεται για την πρόσληψη Μηχανολόγου Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ με δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μέχρι 19 Μαΐου 2023 ημέρα Παρασκευή υποβάλλουν στα γραφεία της ΔΕΥΑΣ (Γκορτσολόγου 60 2ος όροφος) σχετική αίτηση και βιογραφικό.