Πρόσληψη εξειδικευμένου χειριστή – οδηγού αποφρακτικού οχήματος