ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 

Από την ΔΕΥΑΣ ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’αρ. 158/10-08-2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ με θέμα «Ρύθμιση οφειλών ύδρευσης»

 Επί των απαιτήσεων, μέχρι 01-01-2020 (λήξη λογαριασμών)

  • Έκπτωση 30% για εφάπαξ εξόφληση.
  • Έκπτωση 20% για 50% προκαταβολή και σε 24 μηνιαίες δόσεις τα υπόλοιπα.
  • Έκπτωση 10% για 30% προκαταβολή και 36 μηνιαίες δόσεις τα υπόλοιπα,

αφού βέβαια είναι συνεπείς και εμπρόθεσμοι στις τρέχουσες οικονομικές τους υποχρεώσεις, προς την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Τα ανωτέρω ισχύουν 31/12/2022.