Ρύθμιση οφειλών ύδρευσης

 Στα πλαίσια  της Κοινωνικής μας πολιτικής και επιθυμίας του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ για στήριξη των αδύναμων κοινωνικών ομάδων – πελατών μας, υπενθυμίζουμε πως οι ληξιπρόθεσμες  οφειλές προς την ΔΕΥΑΣ μπορούν να διακανονιστούν σε μηνιαίες δόσεις. Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να προβεί σε μείωση του ύψους της οφειλής αρκεί με αίτηση που θα υποβληθεί  στην ΔΕΥΑΣ από τους ενδιαφερομένους  να προσκομιστούν τα ανάλογα δικαιολογητικά όσον αφορά την οικονομική δυσχέρεια, την επιβαρυμένη υγεία, την αναπηρία, την πολυτεκνία κλπ του οφειλέτη.