ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ

        Με την υπ’αρ. 35/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ εγκρίθηκε μειωμένο τιμολόγιο για τους τρίτεκνους – πολύτεκνους και ΑΜΕΑ κατά 50% επί της αξίας του νερού. Η μειωμένη τιμολόγηση για τους τρίτεκνους – πολύτεκνους ισχύει έως ότου το μικρότερο μέλος της οικογένειας κλείσει το 25 έτος της ηλικίας του.

        Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι προσκομίσουν στην ΔΕΥΑΣ τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1.- Αίτηση που παρέχεται από την υπηρεσία.

2.- Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (εξοφλημένο)

3.- Υπεύθυνη Δήλωση για μόνιμη κατοικία

4.- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

5.- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο για τους τρίτεκνους – πολύτεκνους   ή

Γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής (Κ.Ε.Π.Α.) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω  για τους ΑΜΕΑ

Εκ της ΔΕΥΑΣ