ΤΙ ΔΕΝ ΠΕΤΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Δ.Ε.Υ.Α. ΣΠΑΡΤΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι η απόρριψη στις τουαλέτες προϊόντων και μη διασπώμενων υλικών, δημιουργεί εμφράξεις στα δίκτυα και σοβαρές ζημιές στις αντλίες λυμάτων, που δυσχεραίνουν την ομαλή καθημερινή λειτουργία της αποχέτευσης. Για προφανείς λόγους δημόσιας υγείας, οφείλουμε όλοι ανεξαιρέτως να προστατεύουμε το αποχετευτικό σύστημα και να μην πετάμε σκουπίδια και αντικείμενα στη λεκάνη.