ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑ

Απάντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας “ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ”

Την 28η-02-2019, μετά την δημοσίευσή σας και χωρίς να λάβουμε γνώση νωρίτερα, τόσο από τον αναφερόμενο στο άρθρο σας κ. Αν. Ξεπαπαδάκη ή άλλο κάτοικο του οικισμού ή του καθ’ ύλην προέδρου της τ.κ. Κεφαλά, τριμελές κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας μετέβηκε επιτόπου στην τ.κ. Κεφαλά για τη λήψη δειγμάτων. Πάρθηκαν τρία δείγματα, από την οικία του Αν. Ξεπαπαδάκη, από οικία στο άνω μέρος του οικισμού και τέλος από την βάνα καθαρισμού στην είσοδο του οικισμού. Στα αποτελέσματα της ανάλυσης δεν υπήρξε οποιοδήποτε εύρημα. Τα αποτελέσματα  θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας. Να σας γνωρίσουμε επιπλέον ότι σε τακτικό έλεγχο δειγμάτων από την τ.κ. Κεφαλά στις 31-01-2019 δεν διαπιστώθηκε οποιοδήποτε πρόβλημα.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι όλες οι αναλύσεις νερού που έχουν γίνει και γίνονται περιοδικά και έκτακτα από το διαπιστευμένο Εργαστήριο-Χημείο την Υπηρεσία μας αναρτώνται στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας προς γνώση όλων των συμπολιτών μας και παράλληλα αποστέλλονται στο αρμόδιο Τμήμα Υγιεινής Περιβάλλοντος. 

Ακόμα να υπενθυμίσουμε ότι η Υπηρεσία της ΔΕΥΑ. Σπάρτης, από την ίδρυσή της, λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα προκειμένου οι συμπολίτες μας να επικοινωνούν και να δηλώνουν οποιοδήποτε πρόβλημα-βλάβη-παράπονο που αφορά στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας (ύδρευση, αποχέτευση λυμάτων και ομβρίων).

Τέλος,  σας επισημαίνουμε  ότι επειδή το πόσιμο νερό αφορά Δημόσια Υγεία κάτι το οποίο αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Υπηρεσίας μας κρίνεται σκόπιμο πριν την δημοσίευση παρόμοιων άρθρων να έχει προηγηθεί έρευνα εκ μέρους του όποιου ΜΜΕ και πρωταρχικά να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία μας για την σωστή και άμεση πληροφόρηση για την αποφυγή δημιουργίας εντυπώσεων ή και πανικού στους συμπολίτες μας.