Υποβολή Ηλ. Αίτησης

Συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία της παρακάτω ηλεκτρονικήε φόρμας.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην ξεχάσετε να επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με τον τύπο της αίτησης

Το μέγεθος κάθε αρχείού ΔΕΝ θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1024MB και το συνολικό μέγεθος των επισυναπτόμενων να ΜΗΝ υπερβαίνει τα 2048MBΕπιλέξτε το είδος της Αίτησης παρακάτω

Άδεια Οικοδόμησης Αίτηση Νέας Παροχής 'Υδρευσης
Άδεια Οικοδόμησης Σχέδια κατόψεων όλων των ορόφων και υπογείων (εάν υπάρχει)
Τοπογραφικό Διάγραμμα Κάλυψης
Λογαριασμός Ύδρευσης Αίτηση Νέας Παροχής

Κωδικός Καταναλωτή (Αναγράφεται Πάνω στο λογαριασμό) Αίτηση Αλλαγής Ονόματος
Απλή Υπεύθ. Δήλωση