Υπογραφή τριών συμβάσεων εκτέλεσης σημαντικών έργων υποδομής