Επέκταση υπαρχόντων συστημάτων παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου διαρροών και υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στη Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ       Υπεγράφει στις 11 Ιουνίου 2021 μεταξύ του Προέδρου της ΔΕΥΑΣ κ....