ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ SARS-COV-2

Κατά την τελευταία δειγματοληψία που έγινε στα λύματα του Βιολογικού καθαρισμού στις 10/05/2021 για την ανίχνευση του ιού SARS-COV-2 το αποτέλεσμα ήταν 21.000 αντίγραφα ιού ανά λίτρο λυμάτων. Σε σχέση με την τελευταία μέτρηση (04/05/2021) παρατηρείται σημαντική μείωση του ιικού φορτίου περισσότερο από 50%, που πιθανώς υποδηλώνει βελτίωση του επιδημικού φορτίου στον πληθυσμό. (21.000 αντίγραφα ιικού RNA/lt έναντι 52.000 αντιγράφων στις 04/05/2021).

  Για τα αποτελέσματα ενημερώθηκαν ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Η ΔΕΥΑΣ θα συνεχίσει τις δειγματοληψίες  παρακολουθώντας την εξέλιξη της κατάστασης.