ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 12.772.730,00€ υπόβαλλε προς ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης η ΔΕΥΑ Σπάρτης. Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν ώριμες  μελέτες για ένταξη έργων ως κάτωθι: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ», προϋπολογισμού 790.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, αρ. μελ. 41/2022. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΜΥΚΛΩΝ (ΒΑΦΕΙΟ, ΡΙΖΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΚΑΤΣΑΡΟΥ) & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ», προϋπολογισμού 1.150.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, αρ. μελ. 39/2022. «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΝΑΣ, ΣΠΑΡΤΙΑΣ […]

Διαβάστε Περισσότερα