«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 330.000,00 Ευρώ συνολικού μήκους 4.230μ. (έχει ολοκληρωθεί).