25 Σεπτεμβρίου 2020

Ολοκληρώνεται ο καθαρισμός των φρεατίων – εσχαρών των ομβρίων υδάτων.

Εφιστάται η προσοχή των Δημοτών για αποφυγή ρήψης παντός αντικειμένου επί των δρόμων και των πεζοδρομίων διότι εγκυμονεί κινδύνους έμφραξης των εσχάρων – φρεατίων απορροής των υδάτων βροχής με συνέπεια πλημμυρών σε ιδιοκτησίες.

Είναι και θέμα πολιτισμού και προσωπικής ευθύνης να ειδοποιήσουμε την ΔΕΥΑΣ  ή το Δήμο για ανάταξη τέτοιων επικίνδυνων φαινομένων. Θα λέγαμε πως μπροστά στο σπίτι μας που είναι η σχάρα με σκουπίδια, δεν είναι δύσκολο ούτε μεμπτό να το καθαρίσουμε. Μας τιμά μια τέτοια πράξη.

Σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας δόθηκε εντολή στο προσωπικό καθαριότητας του Δήμου να ελέγχουν καθημερινά το θέμα.