(ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ε.Ε.Λ. ΣΠΑΡΤΗΣ"

40/2024   ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ